De therapeut

104 0465 edited


Mijn naam is Petra Carreira Y Lopez en ik ben een (BIG-geregistreerd) gezondheidszorgpsycholoog* en psychotherapeut * afgestudeerd in de cognitieve gedragstherapie.

Ik werk inmiddels al bijna 25 jaar als psychotherapeut, aanvankelijk als psychotherapeut in opleiding in dienst bij verschillende RIAGG’s en commerciële bedrijven en sinds 2003 in mijn eigen praktijk. Vanaf medio 2004 geef ik naast individuele ook groepspsychotherapie, inmiddels al enkele jaren twee keer per week.

Voor wat betreft behandelingen ben ik gespecialiseerd in de (cognitieve) gedragstherapie; daarbinnen met name in ACT (een zogenaamde derde-generatie gedragstherapievorm) en schema-therapie, maar in feite geef ik wat ook wel genoemd wordt integratieve psychotherapie. Ik werk niet vanuit één specifieke stroming of psychotherapiebenadering, maar maak gebruik van diverse technieken uit verschillende stromingen. Wat ik doe hangt heel erg af van de cliënt,  zijn of haar mogelijkheden en zijn of haar klachten. Mijn werkwijze is sterk persoonsgericht. Dat betekent dat niet zozeer de klachten van de cliënt centraal staan, maar vooral (de mate van) het inzicht van de cliënt in zichzelf.

Ik behandel alle klachten zoals vermeld op deze pagina en ben daarnaast gespecialiseerd in werkgerelateerde problematiek.Ik behandel adolescenten, volwassenen en ouderen, zowel in individuele therapie als groepspsychotherapie. 

Ik conformeer mij aan alle eisen die vanuit de geldende wetgeving, alsmede die vanuit mijn beroepsgroep aan mijn beroepsuitoefening en praktijkvoering worden gesteld. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en heb een geldig bewijs dat ik de visitiatie van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) met succes heb doorlopen, waaruit blijkt dat ik en mijn praktijk aan alle eisen voldoen die de LVVP hieraan stelt. Hier kunt u het Visitatiebewijs*  vinden. Op de site van de LVVP* kunt u meer informatie vinden over de eisen die aan mijn beroep gesteld worden. 

Verder lever ik de zogenaamde ROM-gegevens (resultaten van testen die onder andere de mate van klachten bij patiënten meten) aan bij de Stichting Benchmark GGZ, zoals door de Minister en de beroepsorganisaties is afgesproken. Een kopie van de contracten die ik daarvoor heb afgesloten treft u hier aan.

Mijn praktijk heeft door het samenwerkingsverband GGZ-Kwaliteitsinstituut een op 15 april 2022 geactualiseerd goedgekeurd Kwaliteitsstatuut*. 

(*: als u op deze tekst klikt opent een nieuwe pagina of wordt u doorgestuurd naar een andere pagina binnen deze site)