NO-SHOW BELEID

Als u niet op een afspraak verschijnt zonder dat u dit niet of niet-tijdig telefonisch heeft laten weten, breng ik hiervoor u rechtstreeks een bedrag in rekening van € 100,= (dan wel € 150,= in het geval voor de afspraak meer dan 60 minuten was uitgetrokken). Het maakt daarbij niet meer uit wat de reden of oorzaak is van het niet-verschijnen, dus ook in het geval u door ziekte of door een of andere calamiteit niet gekomen bent; het risico daarvan ligt altijd bij uzelf en niet bij mij als wederpartij. 

Het is verder wettelijk geregeld dat u dit bedrag niet bij uw zorgverzekeraar in rekening kan brengen en ik kan en mag dat ook niet doen. Ook niet in het geval van ziekte of calamiteit. U moet dit dus altijd zelf betalen. 

Tijdig afzeggen betekent minimaal 24 uur voorafgaande aan de afspraak, dan wel 48 uur in het geval de dag voor de afspraak een rust-of feestdag is.

 (Bijvoorbeeld: een afspraak op woensdag 10:00 uur kunt u zonder dat er kosten in rekening gebracht worden afzeggen tot 10:00 uur de dinsdag ervoor. Een afspraak die u maandag om 12:00 uur heeft, kunt u uiterlijk tot zaterdag 12:00 uur ervoor zonder extra kosten afzeggen.)


Deze afspraak staat ook in het behandelcontract dat u voorafgaande aan of aan het begin van de intake met mij moet sluiten.