Privacy

Introductie.

Het waarborgen van uw privacy was voor mij al heel belangrijk en ik was al verplicht op basis van diverse wetten om zeer zorgvuldig hier mee om te gaan. Per 25 mei 2018 is de AVG van kracht, de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Deze is gebaseerd op de nieuwe Europese privacywetgeving die op alle landen in de EU van toepassing is. De (oude) Wet bescherming persoonsgegevens is vanaf dan niet meer geldig. Door deze wet zijn de regels rondom (het bewaken van) uw privacy nog strenger geworden.


De consequenties voor u en mijn praktijk.

In het kort komt het er op neer dat de privacy rechten van individuen is versterkt en uitgebreid, waardoor - onder andere - organisaties, bedrijven en dergelijke meer verantwoordelijkheden krijgen en daardoor ook hun bedrijfsvoering op aan moeten passen. Voor meer informatie over de AVG kunt u kijken op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens*.

Het heeft ook gevolgen voor organisaties en hulpverleners in de gezondheidszorg en dus ook voor mijn praktijk. Voor clienten zijn de belangrijkste gevolgen: whatsappen is met mij niet mogelijk en mailen alléén als dat vooraf nadrukkelijk tussen een client en mij is afgesproken. Momenteel onderzoek ik of een beveiligde mailservice in de toekomst wellicht gebruikt kan worden, maar vooralsnog dus niet. Mocht ik toch een mail van een client ontvangen, dan zal ik daar per mail niet inhoudelijk op reageren, maar pas in een volgende therapiesessie of - indien wenselijk of noodzakelijk - per telefoon of desnoods via de gewone briefpost. 

Overigens kan het wel zo zijn dat een client per mail een uitnodiging ontvangt voor het afnemen van een online-vragenlijst. Ik maak in mijn praktijk gebruik van vragenlijsten die door externe instellingen worden afgenomen. Soms doe ik dat tijdens een therapiesessie in mijn praktijk, maar ook kan het zijn dat ik u deze bij u thuis door uzelf in laat vullen. In dat geval ontvangt u eerst een beveiligde mail die door de betreffende instelling die de vragenlijsten beheert wordt verzonden. Het inloggen op de betreffende site en het invullen van de vragen geschiedt vervolgens op een eveneens beveiligde wijze.

Een en ander betekent voor clienten dat in het geval dat hij/zij buiten de therapiesessie om contact zoekt, dit in beginsel per telefoon kan geschieden. Als ik dan niet bereikbaar ben, kan een bericht ingesproken worden waarna ik indien nodig terug zal bellen.


Uw privacy en uw persoonsgegevens.

Ik informeer u graag over de verwerking van uw persoonsgegevensUw persoonsgegevens en medische gegevens worden (deels) digitaal opgeslagen. Dit is noodzakelijk om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens geschiedt volgens het privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door mij te laten uitvoeren en door ondertekening van de behandelingsovereenkomst die u voorafgaande aan het eerste consult/gesprek dient te ondertekenen. Zo ga ik met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

De voor mijn praktijk geldenden c.q. van toepassing zijnde regels / documenten: is vastgelegd in Privacystatement*. Hierin treft u onder andere aan welke gegevens de praktijk verzameld, van wie en waarvoor. 

NB: Er worden geen persoonlijke of naar een persoon herleidbare gegevens van gebruikers die deze website raadplegen gebruikt of opgeslagen. Functionele gegevens om de website goed te laten werken kunnen wel worden gebruikt.

(*: als u op deze tekst klikt opent een nieuwe pagina)