Wachtlijsten

De wachttijden die ik heb verschillen per therapiesoort. De actuele stand van zaken: 


Voor individuele psychotherapie is er tot nader order een aanmeldstop.

———

Voor groepspsychotherapie gelden variabele wachttijden i.v.m. de specifieke samenstelling van de groepen; de wachttijd varieert van 4 weken tot 8 maanden en meer. Neem voor meer informatie contact op. Deze vorm van therapie vindt overigens in de veel gevallen pas plaats na een periode van individuele therapie bij mij of bij een collega, het is echter geen vereiste.


NOTA BENE:

Het betreft hier bij individuele therapie de aanmeldingswachttijd; dit is de wachttijd van het moment dat de patient contact heeft met mij voor een afspraak en de datum dat de intake plaatsvindt. De behandelingswachttijd is de wachttijd vanaf het moment van (afsluiting van de) intake tot aan de start van de behandeling. In beginsel heb ik hiervoor echter geen wachttijd voor zover het individuele therapie betreft. 

De hierboven genoemde wachttijd bij groepstherapie betreft juist de behandelingswachttijd. 

LET OP: U kunt geen rechten ontlenen aan deze gepubliceerde wachttijden, het betreft slechts een indicatie!

De wachttijden moet ik officieel kenbaar maken op grond van de Regeling Transparantieregeling zorgaanbieders ggz van 1 november 2016 van de NZA. In de toelichting schrijft de NZA letterlijk: 

""De daadwerkelijk gerealiseerde wachttijd kan voor een individuele client anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een zo realistisch mogelijke indicatie voor de client hoe lang hij naar verwachting op de intake of behandeling zal moeten wachten”.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar is wettelijk verplicht om u hierbij te helpen.

Voor meer informatie:

Hier vindt u de volledige tekst* van de voornoemde regeling waarin de verplichting om wachtlijsten te publiceren is opgenomen. 

Volgens voornoemde regeling ben ik voorts verplicht om onderstaande tekst op deze website op te nemen:

"Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)."
(*: als u op deze tekst klikt opent een nieuwe pagina)