Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een vorm van gespecialiseerde hulpverlening die wordt gegeven door een psychotherapeut. 

Doel van psychotherapie is om de (psychische) klachten te verhelpen, verminderen of hanteerbaar te maken. Er zijn verschillende soorten van psychotherapie, maar alle soorten hebben gemeen dat ze vrijwel altijd volgens een vaste systematiek werken. De kern van psychotherapie is dat er gesprekken plaatsvinden tussen de psychotherapeut en de cliënt: het contact tussen de client en de psychotherapeut is dus heel belangrijk. 

Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid en de ervaring van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat veelal gepaard gaat met ups en downs. Hoewel een deel van de clienten na behandeling volledig klachtenvrij is, garandeert een geslaagde psychotherapie niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn.  Maar met behulp van psychotherapie is het vrijwel altijd in ieder geval wel mogelijk dat de cliënt de problemen beter leert hanteren en beter om kan gaan met de eisen die het leven en de omgeving aan de cliënt stellen.

Het is verder wenselijk dat er een vertrouwensrelatie tussen de therapeut en de client ontstaat: dit omdat de gesprekken vaak doordringen tot de "kern" van de cliënt  waar in veel gevallen de onderliggende oorzaak van de klachten liggen. Vaak betreft dit zaken die de cliënt eigenlijk wel min of meer weet, maar - bijvoorbeeld - door schaamte of angst „wegduwt”. Wat in feite een verdedigingsmechanisme is: de cliënt is zich op een bepaalde manier op gaan stellen of gaan reageren op een situatie die bijvoorbeeld bedreigend of schaamtevol was. Dat was destijds adequaat. Het probleem kan dan zijn dat de aangeleerde manier van reageren ook op volwassen leeftijd nog aanwezig is, terwijl dan de „bedreiging" er niet meer is. Dat kan dan weer problemen opleveren. Bijvoorbeeld omdat contacten zich niet verdiepen, of dat u juist vaak in conflict komt, of juist alle contacten uit de weg worden gegaan. 

In psychotherapie wordt u zich eerst bewust van het gedrag en het „mechanisme” dat er aan ten grondslag ligt (soms zit het zo diep verankerd dat men het zelf niet meer opmerkt), waarna vervolgens getracht wordt om het gedrag te wijzigen. Wat overigens niet een eenvoudig en snel proces is. Dit proces komt heel dicht bij de "kern" van de cliënt en dan zal hij of zij zich kwetsbaar voelen. Daarom is de vertrouwensrelatie zo belangrijk.

Meer informatie kunt u vinden op de site van mijn beroepsvereniging.