Welke behandelingen?

De behandelingen die ik geef zijn zogenaamde evidence-based behandelingen*Dat betekent dat door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat de behandelingen succesvol zijn. 

Ik maak daarbij voornamelijk gebruik van cognitieve gedragstherapie*, met name de zogenaamde ACT therapie* en schematherapie*. Verder vul ik de therapieën soms aan met psycho-educatie, trainingen in dagstructurering en zelfhulp. Soms - indien wenselijk en met instemming van alle betrokkenen - betrek ik familieleden of partners bij de behandeling.

Ik geef daarbij zowel individuele therapie, als groepstherapie. Bij individuele therapie heeft de cliënt alleen met mij therapiesessies. Bij groepstherapie zijn er meerdere cliënten die onder mijn leiding en begeleiding therapie krijgen. De interactie tussen cliënten bij groepstherapie is een uitermate waardevolle aanvulling ten opzichte van individuele therapie en de cliënten ervaren juist dit onderdeel als bijzonder helpend. 

Individuele therapie is in beginsel geschikt voor iedereen. Groepstherapie is dat niet altijd, het hangt af van de aard van de klachten en de individuele kenmerken en kwaliteiten of groepstherapie voor een cliënt geschikt is.

De individuele sessies duren in het algemeen tussen de 45 en 90 minuten. De groepstherapiesessies duren anderhalf of twee uur.

Het gebeurt verder regelmatig dat het wenselijk is dat u naast therapie ook medicijnen krijgt of al heeft. Meestal ga ik daarover in overleg met uw huisarts of eventueel met een van de psychiaters waar ik regelmatig mee samenwerk. 

Tijdens uw behandeling zal ik regelmatig toetsen hoe het klachtenpatroon zich ontwikkelt, onder meer door middel van zogenaamde ROM-toetsen. 

U kunt meer informatie over psychotherapie vinden op de site van mijn beroepsvereniging.

(*: als u op deze tekst klikt opent een nieuwe pagina)