ZPM 2022

De overheid heeft besloten om per 1 januari 2022 in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) een volledig nieuwe wijze van bekostiging in te voeren: het zorgprestatiemodel (ZPM). Daarmee komt per 31 december 2021 de DBC-systematiek te vervallen. Alle DBC’s die per 31 december open staan (dus: waarbij de patiënt nog in behandeling is) worden op die datum afgesloten, waarna er per 1 januari 2022 een Zorgprestatie voor de patiënt en de behandeling wordt geopend. Doel van deze verandering is ten eerste de administratieve lasten voor zorgverleners te verminderen en daarnaast de bekostiging voor een patiënt inzichtelijker te maken. In beginsel wordt enkel nog directe tijd gedeclareerd (dat is de tijd waarbij een behandelaar rechtstreeks contact heeft met een patiënt dus een intake of behandeling, al dan niet in persoon of via beeldbellen), met enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld intercollegiaal overleg, of als er via email gecommuniceerd wordt tussen cliënt en behandelaar. 

De nota’s worden ook niet meer aan het einde van de behandeling verzonden - zoals nu bij de DBC’s geschiedt - maar veel eerder. Zoals het er nu uitziet minimaal 1 x per maand, maar mogelijk zelfs 1 x per week. De patiënt krijgt dus veel eerder te zien wat de behandelaar gefactureerd heeft. Overigens is nu al bekend dat declareren de eerste maanden van 2022 technisch blijkbaar niet mogelijk zal zijn; het is nog niet duidelijk wanneer er voor het eerst gedeclareerd kan worden.

Voor de patiënt verandert er verder weinig: de behandeling wordt niet duurder of goedkoper en het eigen risico blijft gewoon bestaan. De behandelingen zullen inhoudelijk ook niet wijzigen, een (groeps)consult blijft een (groeps)consult. In de loop van dit jaar zal hier meer informatie komen over de nieuwe bekostiging, onder andere wat de (gedwongen) voortijdige afsluiting van de DBC’s per 31 december 2021 voor gevolgen heeft voor het wettelijk verplichte eigen risico dat iedere verzekerde heeft.

De LVVP geeft ook informatie over de gevolgen voor cliënten: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten